Realizované projekty

Vznik a provoz Komunitního centra ČCE Smíchov

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001851
Zaměření projektu:Cílem projektu je vznik, provoz a rozvoj kulturně komunitního centra Farního sboru Českobratrské církve evangelické na Smíchově za účelem podpory sociální soudržnosti a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením do místní komunity. Činnosti budou aktivizovat cílovou skupinu (CS) projektu a místní společenství, propojovat je, poskytovat CS finanční a právní poradenství a zbavovat tak Smíchov znaků vyloučené lokality. Projekt plánuje podpořit nejméně 160 účastníků a 100 uživatelů.
Žadatel:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 5 - Smíchov
Partner:
Výše schválené podpory: 4 499 787,50 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2022
Ukončení projektu: 31. 12. 2023

WWW:http://ccesmichov.cz/

Cílem projektu je vznik, provoz a rozvoj kulturně komunitního centra Farního sboru Českobratrské církve evangelické na Smíchově za účelem podpory sociální soudržnosti a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením do místní komunity. Činnosti budou aktivizovat cílovou skupinu (CS) projektu a místní společenství, propojovat je, poskytovat CS finanční a právní poradenství a zbavovat tak Smíchov znaků vyloučené lokality.