Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Vzdělávání pro odborný růst pedagogických pracovníků základních škol na území hl. m. Prahy

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000326
Zaměření projektu:Prvořadým cílem projektu je proškolení 200 pedagogů ZŠ 1. - 9. tříd a ostatních školských pracovníků základních škol v oblasti předcházení projevům rizikového chování. Po absolvování školení budou mít pedagogičtí pracovníci k dispozici funkční nástroj pro kontinuální a intenzivní práci se třídou. V průběhu realizace projektu dojde k aktualizaci a rozšíření dvou odborných metodických dokumentů pro vzdělávání žáků ZŠ a organizaci závěrečné konference.
Žadatel:Magdaléna, o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:2 294 952,15 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

WWW:http://www.magdalena-ops.eu/cz/

Předmětem projektu je realizace uceleného systému vzdělávání pedagogických pracovníků zapojených základních škol na území hlavního města Prahy.