Realizované projekty

Výroba unikátních dekorací a kulis

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000254
Zaměření projektu:Do těchto aktivit je zapojeno minimálně 5 osob z cílové skupiny osob dlouhodobě nezaměstnaných, nezaměstnaných osob starších 50 let nebo občanů se zdravotním postižením, které se stanou zaměstnanci podniku. V rámci daného sociálního podnikání se podnik věnuje dalšímu rozvoji zaměstnanců, jejich motivaci a vlastní zainteresovanosti na výsledcích podniku. Místem realizace projektu bude městská část Praha – Zličín. Realizátoři projektu předpokládají oslovení cílových skupin primárně z této části Prahy a to především pomocí spolupracujících organizací, kterými jsou především Úřad práce České republiky, konkrétně krajská pobočka pro Prahu 5, další organizace pracující s osobami se zdravotním postižením při jejich vzdělávání, následném zaměstnávání apod.
Žadatel:Creative world s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:4 608 082,5
Harmonogram:

Termín zahájení: 1. 4. 2017
Termín ukončení: 31. 12. 2018

WWW:http://www.creativeworld.cz/

Projekt „Výroba unikátních dekorací a kulis“ se soustřeďuje na vybudování a následný provoz sociálního podniku se zaměřením na poskytování služeb v oboru výroby unikátních dekorací a kulis.