Realizované projekty

Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 až 121, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad

Prioritní osa:2. Udržitelná mobilita a energetické úspory
Specifický cíl:SC 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitených zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení
Registrační číslo:CZ.07.2.11/0.0/0.0/20_075/0002317
Zaměření projektu:Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných eskalátorů za moderní energeticky efektivní eskalátory s vyšší bezpečností provozu a nižšími provozními náklady.
Žadatel:Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Partner:
Výše schválené podpory: 99 631 828,44 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 8. 2021
Ukončení projektu: 31. 12. 2023

WWW:https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/profil-spolecnosti/fondy-eu

Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných eskalátorů za moderní energeticky efektivní eskalátory s vyšší bezpečností provozu a nižšími provozními náklady.
Projekt bude realizován ve stanici metra Jiřího z Poděbrad na Praze 3.