Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_035/0000264
Zaměření projektu:Hlavním cílem projektu je podpořit zaměstnanost rodičů s malými dětmi prostřednictvím vybudování nového zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let věku o kapacitě 40 míst v objektu Městské části Praha 2. Zařízení bude mít bezbariérový přístup. Děti budou rozděleny do 2 skupin.
Žadatel:Městská část Praha 2
Partner:-
Výše schválené podpory:39 814 567,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení realizace: 1. 6. 2017
Datum ukončení realizace: 31. 8. 2018

WWW:http://www.praha2.cz/

V rámci projektu dojde k vybudování nového zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v objektu MČ Praha 2 na adrese Na rybníčku, Ječná 29/529, č. parcely 2165. Bude provedena rekonstrukce vnitřních prostor, přístavba objektu za účelem navýšení potřebné kapacity a úprava venkovních prostor. Nově vzniklé zařízení bude provozováno dle zákona o dětské skupině a jeho kapacita bude činit 40 míst (2 dětské skupiny po 20 místech). Zařízení bude provozováno Centrem sociálních služeb Praha 2 (CSS).