Realizované projekty

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   

Vybudování odborné učebny pro výuku fyziky a chemie na ZŠ U Parkánu

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001136
Zaměření projektu:Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro podporu pedagogů školy v oblasti inovace výuky a rozvoje přírodovědné gramotnosti a kompetencí žáků školy. Výstupem projektu je vybudování odborné učebny fyziky a chemie na ZŠ a MŠ, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17. Je realizován v jedné etapě, která zahrnuje technické zhodnocení místnosti a nákup nábytku a vybavení odborné učebny. Budou pořízeny pomůcky umožňující názornou a praktickou výuku přírodovědných předmětů.
Žadatel:Základní škola a Mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17
Partner:-
Výše schválené podpory:2 233 569 Kč
Harmonogram:

01.11.2019 - 31.10.2020

WWW:www.skoladablice.cz

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro podporu pedagogů školy v oblasti inovace výuky a rozvoje přírodovědné gramotnosti a kompetencí žáků školy. Výstupem projektu je vybudování odborné učebny fyziky a chemie na ZŠ a MŠ, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17. Je realizován v jedné etapě, která zahrnuje technické zhodnocení místnosti a nákup nábytku a vybavení odborné učebny. Budou pořízeny pomůcky umožňující názornou a praktickou výuku přírodovědných předmětů.