Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Vybudování jazykové laboratoře a rekonstrukce dvou učeben pro – polytechnickou výchovu a přírodní vědy

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000490
Zaměření projektu:V rámci projektu budou upraveny a příslušně vybaveny: učebna jazyků s kapacitou 30 žáků, učebna polytechniky s kapacitou 16 žáků, učebna přírodovědy s kapacitou 30 žáků. Nové vybavení učeben - datový projektor, interaktivní tabule, vizualizér, PC pro učitele, datová síť, ozvučení, nábytek, rozvody elektro + drobné stavební úpravy. Jazyková učebna bude doplněna NB pro žáky, učebna polytechniky nářadím, učebna přírodovědy laboratorním vybavením.
Žadatel:Městská část Praha 12
Partner:-
Výše schválené podpory:2 436 538,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2018

WWW:www.praha12.cz

Cílem projektu je vytvořit pro žáky základní školy a jejich učitele moderní podmínky pro efektivní výuku cizích jazyků, přírodních věd a polytechniky.