Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

PRO VIZE – odborné učebny ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000401
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na zvýšení úrovně vybavení základní i mateřské školy, která zajistí moderní vzdělávací prostředí pro žáky ZŠ i děti zařazené do předškolního vzdělávání. Výstupem projektu je vytvoření moderní učebny přírodních věd, která odpovídá požadavkům dnešní doby. Žáci ZŠ budou mít k dispozici nejmodernější edukační systém, který slouží jako kompletní platforma pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd. Učebna bude vybavena řešením s maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně plné spolupráce učitele a žáků. Měřící systémy poskytují uživatelům kompletní vybavení pro experimentální výuku přírodních věd. Tím zvýšíme úroveň vybavení základní i mateřské školy a zajistíme tak moderní vzdělávací prostředí pro žáky ZŠ i děti zařazené do předškolního vzdělávání.
Žadatel:Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12
Partner:-
Výše schválené podpory:2 952 583,90 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2018

WWW:www.zsangel.cz

Cílem projektu je modernizovat dvě učebny základní školy pro rozvoj klíčových kompetencí – výuka přírodovědných oborů, matematická a finanční gramotnost a jednu učebnu mateřské školy s edukativním zaměřením na podporu polytechnického vzdělávání a EVVO v propojení s venkovními prvky.