Realizované projekty

Univerzální výcvikový simulátor vozidla MHD

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000841
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na zvyšování bezpečnosti dopravních prostředků MHD (metro, autobus, tramvaj), kde vysoká míra zodpovědnosti stále leží na řidiči / strojvedoucím. Projekt se zabývá zavedením školení a tréninku na simulátorech dopravních prostředků, což dnes patří mezi nové vysoce perspektivní interaktivní formy školení a tréninku, kdy díky vysokému reálnému vjemu dochází k dlouhodobému přímému nebo i podvědomému upevnění si definovaných postupů a řešení prožitých situací.
Žadatel:České vysoké učení technické v Praze
:
Výše schválené podpory:24 222 140 Kč
Harmonogram:

01.01.2019 -

WWW:www.cvut.cz

Projekt je zaměřen na zvyšování bezpečnosti dopravních prostředků MHD (metro, autobus, tramvaj), kde vysoká míra zodpovědnosti stále leží na řidiči / strojvedoucím. Projekt se zabývá zavedením školení a tréninku na simulátorech dopravních prostředků, což dnes patří mezi nové vysoce perspektivní interaktivní formy školení a tréninku, kdy díky vysokému reálnému vjemu dochází k dlouhodobému přímému nebo i podvědomému upevnění si definovaných postupů a řešení prožitých situací.