Realizované projekty

Umění žít společně

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000350
Zaměření projektu:Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření imaginární menšiny naučit žáky z 3 základních škol z hl. m. Prahy, ve kterých je část žáků romského původu, soužití v multikulturní společnosti, podpořit multikulturní prostředí, poznávání a porozumění mezi žáky romského a neromského původu.
Žadatel:RomPraha, z. s.
Partner:-
Výše schválené podpory:2 878 110,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

WWW:http://www.rom-praha.cz/

Cílem je vést dětí k aktivnímu pochopení a nápomocí a zajistit lepší multikulturní prostředí na základních školách.  Dalším cílem projektu je naučit pedagogy pracovat s multikulturní třídou a poskytnou poradenství pro provedení výuky v rámci multikulturní výchovy.