Realizované projekty

Učitel v diverzifikované třídě

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000302
Zaměření projektu:Projekt se zaměřuje na systematickou podporu pedagogů v oblasti multikulturní výchovy a interkulturního vzdělávání a práce s žáky v kulturně, etnicky, jazykově a sociálně diverzifikované třídě. Nabízí ucelený systém profesního rozvoje v oblasti metodách multikulturní výchovy, rozvoje sociálních a občanských kompetencí nezbytných pro život v multikulturní společnosti prostřednictvím průřezových témat a rozvoje osobnostních kompetencí pedagogů. Projekt je rozčleněn na monitorovací období.
Žadatel:Univerzita Karlova
Partner:-
Výše schválené podpory:7 993 905,74 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

WWW:https://www.cuni.cz/

Cílem projektu je rozvinout prostřednictvím systematické vzdělávací podpory profesní kompetence pedagogů v oblasti multikulturní výchovy a interkulturního vzdělávání, práce s dětmi a žáky v kulturně, etnicky, jazykově a sociálně diverzifikované třídě, rozvoje sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků.