Realizované projekty

Učíme se pro budoucnost

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001005
Zaměření projektu:Cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání v MŠ v oblasti udržitelného rozvoje/EVVO a polytechnice tak, abychom do výchovy mohli zakomponovat kombinaci teoretický výuky uvnitř MŠ a praktické na školní zahradě s využitím venkovních výukových pomůcek.
Žadatel:Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613, příspěvková organizace
Partner:
Výše schválené podpory: 2 004 649,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 9. 2021

WWW:http://msnadpalatou.cz/

Cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání v MŠ v oblasti udržitelného rozvoje/EVVO a polytechnice tak, abychom do výchovy mohli zakomponovat kombinaci teoretický výuky uvnitř MŠ a praktické na školní zahradě s využitím venkovních výukových pomůcek. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím instalace venkovních učebních prvků určených pro výchovu k udržitelnému rozvoji. Dále hodláme zpracovat výukový program rozšiřující stávající výuku o venkovní aktivity. Součástí projektu bude i školení pedagogů.