Realizované projekty

Učíme se navzájem II

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001898
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 1 879 834,4 EUR Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 161 počet dětí/žáků s OMJ na škole/školách: 15
Žadatel:Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze
Partner:
Výše schválené podpory:821 223,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021

WWW:www.lauder.cz

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 1 879 834,4 EUR Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 161 počet dětí/žáků s OMJ na škole/školách: 15