Realizované projekty

Prodloužení příjmu žádostí o podporu do výzvy č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení do června 2021   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 30. 11. 2020.   ***   

Twin Catering – rozvoj nové cateringové sociální firmy

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
Registrační číslo:CZ.07.3.58/0.0/0.0/15_003/0000107
Zaměření projektu:Nový sociální podnik Twin Catering s.r.o., vychází ze zkušeností spolku "Etincelle, o.s." v sociální oblasti, v podpoře lidí se zdravotním postižením v návratu na trh práce. V gastronomické části nabízí zákazníkům mimořádný zážitek, atraktivní mobilní nabídku založenou na zkušenost expertů v oblasti kávy a rychlého občerstvení. Twin Catering nabídne svým zákazníkům komplexní cateringové služby po celé Praze. Díky nákupu retro cateringového vozu budeme u všech zajímavých akcích - bude nás vidět!
Žadatel:Twin Catering s.r.o.
Partner:
Výše schválené podpory:1 025 000,- Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2016

WWW:www.etincelle.cz

Cílem projektu je založit nový dynamický a moderní sociální podnik, který zaměstná osoby se zdravotním postižením, konkrétně s lehkým mentálním postižením. Nový sociální podnik bude nabízet komplexní cateringové služby, především atraktivním způsobem prodeje z mobilní kavárny. Hlavní inovací a zároveň symbolem Twin Catering bude speciálně upravený automobil (dodávka) pro potřeby cateringu.