Realizované projekty

Technologie pro eHealth na ČVUT

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000834
Zaměření projektu:Obsahem projektu je podpora přípravy transferu technologií a znalostí z ČVUT v Praze do oblasti sociálních a zdravotních služeb řešených samosprávou hlavního města Prahy. Podpora bude zajištěna na základě ověření proveditelnosti 3 dílčích konceptů: (1) Telemedicínský systém pro efektivní léčbu dětských pacientů s DM1, (2) Mobilní procesní podpora ve zdravotních a sociálních službách, (3) Ověření technologie pro rozšířenou péči o seniory v domácím prostředí.
Žadatel:České vysoké učení technické v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:25 318 728,16 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2019
Datum ukončení projektu: 30.6.2021

WWW:https://www.cvut.cz

Projekt je tvořen 3 koncepty: (1) Telemedicínský systém pro efektivní léčbu dětských pacientů s DM1 – Předmětem návrhu projektu je ověření konceptu technologické platformy osobního zdravotního systému nastavené dle potřeb a na míru budoucích uživatelů (pacienti, lékaři). Hlavní částí platformy je mobilní aplikace diabetického deníku, která umožňuje evidovat záznamy o změřených glykémiích, aplikovaných dávkách inzulínu, přijímaných sacharidech, případně i kalorií, fyzické aktivitě a váze pacienta, (2) Mobilní procesní podpora ve zdravotních a sociálních službách – Obecně se jedná o práci s informacemi týkajícími se pacienta či klienta sociálních služeb, která probíhá přímo u lůžka pacienta či při návštěvě klienta, (3) Ověření technologie pro rozšířenou péči o seniory v domácích prostředí – Cílem předloženého konceptu je navrhnout úpravu existující distanční dohledové technologie pro účely pokročilého připomínání užívání léků a s tím spojených postupů a návyků jednotlivých uživatelů. Uživateli takové technologie jsou především senioři, chroničtí pacienti, pacienti trpící různými degenerativními poruchami apod.