Realizované projekty

Stavební úpravy ZŠ Loučanská č. p. 1112/3 – Nástavba dílen

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000087
Zaměření projektu:Jedná se o stavební úpravy a nástavbu objektu Základní školy na adrese Loučanská 1112/3 v Praze 16 - Radotín. Díky rekonstrukci dojde k navýšení kapacity a zkvalitnění základního vzdělávání. Celkem bude kapacita navýšena o 120 nových žáků základní školy. Stávající prostory jsou využívány jako školské zařízení, využití se nemění. Celkem budou prostory ZŠ rozšířeno o 508,2 m2, celkem 4 nové třídy.
Žadatel:Městská část Praha 16, Radotín, Václava Balého 23/3, Praha 16
Partner:ne
Výše schválené podpory:15 117 420 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2017

WWW:www.praha16.eu

– navýšení kapacity základní školy
– zkvalitnění základního vzdělávání
– dosažení rovného přístupu ke vzdělávání
– získání investice na základní škole
– zapojení vyššího počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
– zohledňování individuálních potřeb žáků
– uzpůsobit vzdělávací zařízení pro inkluzi osob, především dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (výtah a bezbariérovost)
– vytvoření nových tříd