Realizované projekty

SŠ Waldorfské lyceum 54

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001944
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 431.956 Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 120 počet dětí/žáků s OMJ na škole/školách: 8
Žadatel:Střední škola - Waldorfské lyceum
Partner:
Výše schválené podpory:359 871,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021

WWW:https://www.wlyceum.cz/web/

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 431.956 Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 120 počet dětí/žáků s OMJ na škole/školách: 8