Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Spolu světem

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001462
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního prostředí školy a rozvoj multikulturních kompetencí žáků i pedagogů na základní škole. Roční obrat organizace v EUR od 1-12/2018 je 1 431 552 EUR. Školu navštěvují žáci z různých sociokulturních prostředí, žáci s potřebou podpůrných opatření i žáci intaktní. celkový počet dětí/žáků školy (platný k září 2018) 251 žáků počet dětí/žáků s OMJ na škole je aktuálně 17.
Žadatel:Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12
:
Výše schválené podpory:1 096 368 Kč
Harmonogram:

01.10.2019 - 28.02.2021

WWW:www.zskdolum.cz

Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního prostředí školy a rozvoj multikulturních kompetencí žáků i pedagogů na základní škole. Roční obrat organizace v EUR od 1-12/2018 je 1 431 552 EUR. Školu navštěvují žáci z různých sociokulturních prostředí, žáci s potřebou podpůrných opatření i žáci intaktní. celkový počet dětí/žáků školy (platný k září 2018) 251 žáků počet dětí/žáků s OMJ na škole je aktuálně 17.