Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Společnou cestou k toleranci v multikulturním světě

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001381
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci témat - podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, projektová výuka, komunitní aktivity, proinkluzivní prostředí školy ap. Kombinací výše uvedených aktivit chceme vytvořit rámec kontinuální podpory integrace, spolupráce a vytváření pozitivního a podpůrného multikult. prostředí.
Žadatel:Základní škola Zárubova v Praze 12
Partner:-
Výše schválené podpory:1 195 951 Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.zs-zarubova.cz

Projekt je zaměřen na kombinaci témat – podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, projektová výuka, komunitní aktivity, proinkluzivní prostředí školy ap. Kombinací výše uvedených aktivit chceme vytvořit rámec kontinuální podpory integrace, spolupráce a vytváření pozitivního a podpůrného multikult. prostředí.