Realizované projekty

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   

Společně si rozumíme KGM

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001279
Zaměření projektu: Cílem projektu je nová forma výuky, vytváření příznivého školního klimatu, zvyšování kompetencí pedagogického sboru, vytváření komunity školy, zvýšení prestiže školy a její konkurenceschopnosti ve světě.
Žadatel:Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:1 080 194 Kč
Harmonogram:

01.09.2018 - 31.08.2020

WWW:www.kgm.cz

Cílem projektu je nová forma výuky, vytváření příznivého školního klimatu, zvyšování kompetencí pedagogického sboru, vytváření komunity školy, zvýšení prestiže školy a její konkurenceschopnosti ve světě.