Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Sociální podnik – Santini Café s.r.o. – kavárna s pražírnou v Praze

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
Registrační číslo:CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001176
Zaměření projektu:Obecně prospěšný cíl žadatele spočívá primárně ve vytváření pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovaní přiměřené pracovní a psychosociální podpory. Realizací projektu chce žadatel vytvořit životaschopný a ekonomicky udržitelný sociální podnik. Význam projektu spočívá především: - ve vytvoření celkem 9 nových pracovních míst, z toho 4 pracovní místa budou určeny pro osoby z cílové skupiny.
Žadatel:Santini Café s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:3 554 700,- Kč
Harmonogram:

-

WWW:-

Hlavním cílem projektu je vybudovat sociální podnik se zaměřením na výrobu a prodej kávy a kávových výrobků v kavárně s pražírnou. Cílem projektového záměru je vybavení a zařízení objektu tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro zaměstnávání a začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.