Realizované projekty

46. výzva – schválena 1. várka projektů v ZHMP   ***      ***   56. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 30. 9. 2020 - ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 14. 9. 2020   ***   

Sociální podnik Pasparta – nová místa pro lidi s autismem

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000723
Zaměření projektu:Projekt podpoří rozjezd nové aktivity stávajícího sociálního podniku Pasparta Publishing, kterou budou výukové pomůcky pro děti s různými typy handicapu. Pomůcky jsou zaměřené na rozvoj různých dovedností a kompetencí, jsou určeny pro použití odborníky i v rodině. Vzniknou 3 nová pracovní místa pro osoby s poruchou autistického spektra, je pro ně připraven motivačně vzdělávací program po celou délku jejich zaměstnání. Aktivity projektu jsou dále zaměřeny na marketing a provoz sociálního podniku.
Žadatel:Pasparta Publishing, s.r.o.
Partner:
Výše schválené podpory:2 948 210,- Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2020

WWW:http://www.pasparta.cz

Cílem projektu je vznik třech nových pracovních míst pro pracovníky s PAS a vytvoření podmínek, které těmto lidem umožní na pracovních pozicích samostatně a úspěšně fungovat. Lidé na těchto pracovních pozicích se budou podílet na výrobě učebních pomůcek pro děti s PAS a dalšími handicapy, přičemž budou mít na starosti kompletní zpracování zakázky. Jedná se o přípravu grafického podkladu, přípravu a tvorbu jednotlivých komponentů (papír, plast, dřevo, látky), ze kterých se pomůcka skládá, kompletaci výrobku (lepení, laminování, připevnění) a expedici zásilek.