Realizované projekty

Sociální podnik ArtWorks Design s.r.o.

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000210
Zaměření projektu:Primárním účelem je poskytování kvalitní služby a výroby a ve spolupráci s panem Petrem Smahou (odborník přes restaurování) a zajistit tak co možná nejvyšší garanci poskytovaných služeb. Nejdůležitějším stakeholderem budou a jsou daní zaměstnanci. Cílovými skupinami jsou osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných, nezaměstnané osoby starší 50 let a osoby dlouhodobě nezaměstnané. Zapojením těchto cílových skupin do projektu, resp. daného konkrétního pracovníka, dochází ke zvýšení jeho kvalifikace, a to zejména tím, že absolvuje několik školení a získá potřebnou praxi v oboru výroby designového nábytku.
Žadatel:ArtWorks Design s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:5 280 600,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:-

„Sociální podnik ArtWorks Design s.r.o.“ je zaměřen na restaurování nábytku, čalounické práce a výrobu designového nábytku.