Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Školní přírodovědná učebno-laboratoř LABnet, nejenom pro školy EDUCAnet (otevřená net platforma pro školy)

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000538
Zaměření projektu:Projek je zaměřen na vybudování učebno-laboratoře. Podle potřeby může být učebno-laboratoř využívána ve třech variantách (učebna = frontální výuka, laboratoř = laboratorní cvičení, učebno-laboratoř = kombinovaná výuka). Projekt podpoří u žáků základní školy EDUCAnet přírodovědnou gramotnost, zejména v kompetenci vědy a technologií (znalosti hlavních principů přírody, základních vědeckých pojmů, zásad a metod, technologií a technologických výrobků a procesů a také pochopení dopadu vědy a techniky na přírodu ve smyslu ekologie). Tyto kompetence umožní žákům lépe chápat pokrok a zároveň omezení a rizika vědeckých technologií v chodu společnosti. Další velmi důležitou vlastností, kterou u žáků rozvíjí je dovednost v ovládání technologických nástrojů a strojů s rozpoznáním základních rysů vědeckého bádání. Projekt dále podporuje progresivní organizační formy vyučování ve vazbě na inovativní prvky řízení výuky (skupinové, párové vyučování, zejména pak Badatelsky orientovanou výuku).
Žadatel:EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:2 137 177,79 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2018

WWW:www.educanet.cz

Cílem projektu je vybudování přírodovědné učebno-laboratoře nové generace, která bude sloužit jako laboratoř i učebna. Učebno-laboratoř bude vybavena počítači, tablety, měřicími systémy, žákovskými stavebnicemi a audiovizuální technikou pro LABnet přírodovědné experimenty.