Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Škola sv. Augustina – připravena pro svůj rozvoj

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000547
Zaměření projektu:Úkolem projektu je zabezpečit vyučování odborných předmětů a s tím související rozvoj klíčových kompetencí zejména v případě žáků 2. stupně základní školy. Škola se každý rok rozšiřuje o nový ročník, pro žáky vyšších ročníků 2. stupně se nyní odborné učebny teprve stavebně upravují. Projekt řeší nákup zařízení a vybavení odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity školy k internetu, tak aby výuka odborných předmětů žáků druhého stupně probíhala s důrazem na praxi a v požadované kvalitě.
Žadatel:Mateřská škola, základní škola a gymnázium sv. Augustina
Partner:-
Výše schválené podpory:2 416 375,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.skolasvatehoaugustina.cz

Cílem projektu je zlepšit úroveň vybavení MŠ a ZŠ sv. Augustina, posílit rovný přístup ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře na území MČ Praha 4 a podpořit společné vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí žáků školy.