Realizované projekty

Škola jako místo, kde se vzdělává a žije

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325
Zaměření projektu:Obsahem projektu je inovace učebního plánu VOŠ Jabok, podpora 3 vybraných ZŠ či SŠ při rozvoji komunitních aktivit a aktivit pro žáky s OMJ a proškolení a podpoření minimálně 300 pedagogických pracovníků (zvýšení jejich kompetencí v oblasti práce se žáky se SVP, resp. s OMJ). Cílem projektu je různými způsoby podpořit vytváření proinkluzivního prostředí škol, takže budou schopny efektivněji začleňovat děti a žáky se SVP, včetně žáků s OMJ. Cílem projektu je zvýšení proinkluzivnosti 4 škol.
Žadatel:JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Partner:-
Výše schválené podpory:8 135 716,30 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

WWW:https://www.jabok.cz/cs

Cílem projektu je různými způsoby podpořit vytváření proinkluzivního prostředí škol, takže budou schopny efektivněji začleňovat děti a žáky se SVP, včetně žáků s OMJ.