Semináře

Seznámení s výzvou č. 35 na podporu sociálních služeb

Výzva: Výzva č. 35 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení
Informace:

Srdečně Vás zveme na setkání k představení dotační výzvy určené pro poskytovatele sociálních služeb.

Jedná se o výzvu č. 35 vyhlášenou v rámci operačního programu Praha - pól růstu ČR, který je spolufinancovaný z evropských fondů. Výzva je investičního charakteru, tzn. zaměřená na tvrdé projekty.

Na setkání se dozvíte, u kterých sociálních služeb lze z dotace navýšit kapacitu, a které můžete zmodernizovat nákupem nového vybavení či rekonstrukcí prostor. Řekneme vám, kolik času zbývá na předložení projektů a kolik finančních prostředků můžete získat. O své zkušenosti s přípravou a realizací projektů se s Vámi podělí úspěšní žadatelé z předchozích výzev.

Zhruba dvouhodinové setkání se uskuteční 17. ledna 2018 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 201 v budově Škodova paláce (Jungmannova 35/29, Praha 1).

Stav:Plně obsazeno!
Datum konání:17.1.2018 10:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
Prezentace_seznámení-s-V35.pdf
Prezentace_v35_R-Mosty.pdf
Prezentace_v35_CSSP.pdf
Podporované aktivity:

- podpora sociálních služeb (skupina aktivit A)
- podpora aktivizace komunitního života (skupina aktivit B)
- podpora sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení (skupina aktivit C)

Cílové skupiny:

Skupiny aktivit A a B:
- osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
- rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou
- děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci
- senioři
- osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
- příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
- oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu
- osoby závislé a ohrožené závislostmi
- osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči
- osoby po (ve) výkonu trestu

Skupina aktivit C:
Ve skupině aktivit C jsou podporovány tyto osoby v bytové nouzi a / nebo osoby, které vynakládají na bydlení více než 40 % svých disponibilních příjmů.

Typy příjemců:

Nestátní neziskové organizace
Veřejné instituce

Kapacita:50
Obsazeno:52

Kontaktní osoby tohoto semináře


    Aneta Raková
    Projektová manažerka
    aneta.rakova@praha.eu
    Více ...

Děkujeme za zájem, ale seminář je momentálně plně obsazen.