Realizované projekty

Semínko – bezpečný a podnětný prostor pro nejmenší

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001111
Zaměření projektu:Hlavním cílem projektu je výměna stávajícího nábytku a pořízení nezbytného vybavení Mateřské školy Semínko
Žadatel:Mateřská škola Semínko, o.p.s.
Partner:
Výše schválené podpory:575 770,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 6. 2021

WWW:http://www.msseminko.cz

Hlavním cílem projektu „Semínko – bezpečný a podnětný prostor pro nejmenší“ je výměna stávajícího nábytku a pořízení nezbytného vybavení Mateřské školy Semínko, o. p. s. za cílem zkvalitnění předškolního vzdělávání i zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let a pořízení vybavení pro účely polytechnického vzdělávání všech žáků Mateřské školy.