Semináře

Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 29

Výzva: Výzva č. 29 – Inovační poptávka veřejného sektoru II
Informace:Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 29, ve specifickém cíli 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou.
9:00 Registrace účastníků
9:30 Zahájení semináře
9:35 Zaměření výzvy č. 29 a příprava žádosti o podporu
10:00 Finanční řízení projektů a Pravidla pro realizaci projektů
10:30 Řízení o Inovačním partnerství dle zákona 134/2016 Sb. - zástupci společnosti Deloitte CZ (právní poradenství)
11:30 Diskuze
12:00 Ukončení semináře
Stav:Plně obsazeno!
Datum konání:13.11.2017 9:30
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
01_Prezentace-29.-výzvy.pdf
02_Pravidla-pro-realizaci-projektů-29.-výzva.pdf
Podporované aktivity:

Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství.

Cílové skupiny:

Městská samospráva

Podnikatelské subjekty

Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)

Typy příjemců:

Hlavní město Praha
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou
Městské části hl. m. Prahy
Organizace zřízené a založené městskými částmi hl. m. Prahy

Kapacita:40
Obsazeno:42

Kontaktní osoby tohoto semináře


    Soukromý: Michala Kudrličková
    Projektová manažerka
    michala.kudrlickova@praha.eu
    Více ...

Děkujeme za zájem, ale seminář je momentálně plně obsazen.