Semináře

Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 26

Výzva: VÝZVA č. 26 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů
Informace:Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotace ve výzvě č. 26, ve specifickém cíli 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem.       Program semináře
8:30 Registrace účastníků
9:00 Zahájení semináře
9:05 Zaměření výzvy č. 26
9:25 Příprava žádosti o podporu a výběrový proces
9:45 Pravidla pro realizaci projektů
10:05 Finanční řízení projektů
10:20 Otázky a odpovědi
11:00 Ukončení semináře
Stav:Stále volná místa!
Datum konání:18.1.2017 8:30
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
01_Prezentace-26.-výzvy.pdf
02_Příprava-žádosti-a-výběrový-proces.pdf
03_Pravidla-pro-realizaci-projektů.pdf
04_Finanční-řízení-projektů.pdf
Podporované aktivity:

Cílem výzvy je rozvoj a zkvalitňování služeb existujících vědeckotechnických parků a inkubátorů, případně vznik nových viz výzva č. 26.

Cílové skupiny:

Provozovatelé vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů bez ohledu na právní formu
Podnikatelské subjekty

Typy příjemců:

Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi
Organizace pro výzkum a šíření znalostí
Podnikatelské subjekty
Nestátní neziskové organizace
Profesní a zájmová sdružení

Kapacita:50
Obsazeno:28

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Soukromý: Ludmila Hrudková
  Projektová manažerka
  ludmila.hrudkova@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Michala Kudrličková
  Projektová manažerka
  michala.kudrlickova@praha.eu
  Více ...

Přihlašovací formulář