Semináře

Seminář pro žadatele k výzvě č. 52

Výzva: Výzva č. 52 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II
Informace:Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 52 vyhlášené v rámci Prioritní osy 4. Výzva je zaměřena na posílení kapacit vymezených kvalifikovaných pracovníků – specialistů ve vzdělávání v hl. m. Praze ve smyslu personální podpory, která následně přispěje k rozvoji proinkluzivního klimatu mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol především ve vztahu k začleňování dětí, žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).
Stav:Stále volná místa!
Datum konání:24.4.2019 7:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
Podporované aktivity:

Rozvoj a realizace kurzů pro:
- interkulturní pracovníky či komunitní tlumočníky
- výuku češtiny jako druhého jazyka
- dvojjazyčné asistenty
- specialisty pro zavádění modelu kompetencí pro demokratickou kulturu do vzdělávacích programů pražských škol

Cílové skupiny:

Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol a školských zařízení – dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
Odborní a terénní pracovníci a další pracovníci organizací působících ve vzdělávání - jedná se např. o lektory volnočasových aktivit, lektory programů celoživotního vzdělávání, akademické pracovníky.

Typy příjemců:

Nestátní neziskové organizace
Vysoké školy
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
Mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy

Kapacita:40
Obsazeno:20

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Soukromý: Veronika Fialová
  Programová manažerka
  veronika.fialova@praha.eu
  Více ...

  Martina Vošvrdová
  Projektová manažerka
  martina.vosvrdova@praha.eu
  Více ...

  Jana Olíková
  Projektová manažerka
  jana.olikova@praha.eu
  Více ...

  Kristýna Hulová
  Finanční manažerka
  kristyna.hulova@praha.eu
  Více ...

  Gabriela Valová
  Projektová manažerka
  gabriela.valova@praha.eu
  Více ...

Přihlašovací formulář