Semináře

Seminář pro žadatele k výzvě č. 21

Výzva: Výzva č. 21 – Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Informace:
13:00 Registrace účastníků
13:30 Zahájení semináře
13:35 Zaměření výzvy č. 21 pro prioritní osu 4, specifický cíl 4.2
14:05 Příprava žádosti o podporu a výběrový proces
14:45 Pravidla pro realizaci ESF projektů + zpracování žádosti v IS KP 2014+
15:15 Přestávka
15:30 Finanční řízení ESF projektů
16:15 Otázky a odpovědi
16:45 Ukončení semináře
Stav:Plně obsazeno!
Datum konání:23.11.2016 13:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
Podporované aktivity:

Podporované aktivity jsou specifikovány v textu výzvy.

Cílové skupiny:

• Děti, žáci mateřských, základní a středních škol s odlišným mateřským jazykem

• Studenti vyšších odborných škol s odlišným mateřským jazykem

• Děti a žáci mateřských, základních a středních škol a studenti vyšších odborných škol v případě aktivit zaměřených na rozvoj sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji, komunitních aktivit a posilování inkluze

• Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol

• Odborní a terénní pracovníci ve vzdělávání

Typy příjemců:

• Hlavní město Praha
• Městské části hl. m. Prahy
• Organizace zřízené a založené HMP a MČ hl. m. Prahy
• MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ se sídlem v hl. m. Praze
• Nestátní neziskové organizace
• Veřejné vysoké školy

Kapacita:40
Obsazeno:40

Kontaktní osoby tohoto semináře


    Jana Olíková
    Projektová manažerka
    jana.olikova@praha.eu
    Více ...

Děkujeme za zájem, ale seminář je momentálně plně obsazen.