Semináře

Seminář pro žadatele k 51. výzvě (10. 4. 2019)

Výzva: Výzva č. 51 – Rozvoj vzdělávání v Praze I
Informace:Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 51 vyhlášené v rámci Prioritní osy 4. Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol v Praze podporou společného vzdělávání a rozvíjení kompetencí dětí a žáků. Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti rozšiřováním vzdělávacích programů o prvky rozvoje sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a zlepšením podmínek pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.
Stav:Plně obsazeno!
Datum konání:10.4.2019 9:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
Prezentace_V51.pptx
Podporované aktivity:

- tvorba příručky školy pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem
- komunitní aktivity
- vytvoření školního plánu multikulturní výchovy
- rozvoj demokratické kultury ve škole (odborný specialista, aktivity přispívající k rozvoji demokratické kultury a klimatu v celé škole)
- vytvoření a realizace programů na rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji ve vztahu k sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje

Cílové skupiny:

- děti a žáci mateřských, základních a středních škol
- děti, žáci mateřských, základní a středních škol s odlišným mateřským jazykem
- pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol a školských zařízení – dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- odborní a terénní pracovníci a další pracovníci organizací působících ve vzdělávání - jedná se např. o lektory volnočasových aktivit, apod.

Typy příjemců:

Hlavní město Praha
Městské části hl. m. Prahy
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
Mateřské, základní a střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy
Vysoké školy
Nestátní neziskové organizace

Kapacita:40
Obsazeno:44

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Soukromý: Veronika Fialová
  Programová manažerka
  veronika.fialova@praha.eu
  Více ...

  Martina Vošvrdová
  Projektová manažerka
  martina.vosvrdova@praha.eu
  Více ...

  Jana Olíková
  Projektová manažerka
  jana.olikova@praha.eu
  Více ...

  Kristýna Hulová
  Finanční manažerka
  kristyna.hulova@praha.eu
  Více ...

  Gabriela Valová
  Projektová manažerka
  gabriela.valova@praha.eu
  Více ...

Děkujeme za zájem, ale seminář je momentálně plně obsazen.