Semináře

Seminář pro žadatele Cost Benefit Analýza (analýza nákladů a výnosů) – výzva č. 24

Výzva: Výzva č. 24 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe
Informace:Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 24 vyhlášené v rámci Prioritní osy 1. Tento seminář pro žadatele bude věnován zpracování Cost Benefit Analýzy (relevantní pro projekty spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj). Seminář je plánován od 9h do 11h.
Stav:Stále volná místa!
Datum konání:15.12.2016 9:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
Prezentace-CBA1.pptx
Podporované aktivity:

Podporované aktivity jsou podrobně specifikovány v textu výzvy č. 24 na stranách 3 - 6.

Kompletní znění výzvy naleznete na těchto webových stránkách v sekci VÝZVY.

Cílové skupiny:

• Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)

• Podnikatelské subjekty

• Městská samospráva (hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou či městskými částmi)

Typy příjemců:

Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací).

Kapacita:45
Obsazeno:28

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Soukromý: Michala Kudrličková
  Projektová manažerka
  michala.kudrlickova@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Ludmila Hrudková
  Projektová manažerka
  ludmila.hrudkova@praha.eu
  Více ...

Přihlašovací formulář