Semináře

Seminář pro příjemce – výzva č. 20 (PO4) – termín 25. 9. 2018

Výzva: Výzva č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol
Informace:Seminář je určen pro příjemce OP PPR: 20. výzvy, SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů, za každého příjemce prosíme, přihlašujte maximálně dva zástupce. Program: pravidla OP PPR pro projekty v realizaci, finanční řízení projektů, vykazování indikátorů, zpracování zpráv o realizaci a žádosti o platbu.  
Stav:Stále volná místa!
Datum konání:25.9.2018 9:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
Podporované aktivity:

Dle výzvy č. 20

Cílové skupiny:

Dle výzvy č. 20

Typy příjemců:

Dle výzvy č. 20

Kapacita:40
Obsazeno:22

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Aleš Veselý
  Finanční manažer
  ales.vesely@praha.eu
  Více ...

  Lucie Ponicová
  Finanční manažer
  lucie.ponicova@praha.eu
  Více ...

  Ondřej Nedvěd
  Finanční manažer
  ondrej.nedved@praha.eu
  Více ...

  Stanislav Troníček
  Finanční manažer
  stanislav.tronicek@praha.eu
  Více ...

Přihlašovací formulář