Semináře

Seminář pro příjemce – výzva č. 1 a 6

Výzva: Výzva č. 1 – Navýšení kapacity předškolního, základního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Výzva č. 6 – Podpora vzniku sociálních podniků a chráněných pracovišť
Informace:Seminář je určen pro příjemce OP PPR (schválené projekty Z HMP) v 1. výzvě, ve specifickém cíli 4.1 Navýšení kapacity předškolního, základního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let a pro příjemce OP PPR v 6. výzvě, ve specifickém cíli 3.2. Podpora vzniku sociálních podniků a chráněných pracovišť. Program:
 • 13:00 Registrace účastníků
 • 13:15 Zahájení semináře
 • 16.00 Ukončení semináře
Zaměření semináře:
 • Zahájení a představení programu
 • Projektový cyklus, Smlouva o financování projektu
 • Zálohové platby, Monitorování projektu a finanční řízení projektu
 • Způsobilé výdaje projektu
 • Kontroly projektu, korekce/odvody
 • Výběrová/zadávací řízení
 • Zpracování ZoR a ŽoP v IS KP14+
Stav:Plně obsazeno!
Datum konání:8.11.2016 13:15
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
Podporované aktivity:
Cílové skupiny:
Typy příjemců:
Kapacita:30
Obsazeno:30

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Soukromý: Kateřina Hoření
  Finanční manažerka
  katerina.horeni@praha.eu
  Více ...

  Kateřina Blažková
  Finanční manažerka
  katerina.blazkova@praha.eu
  Více ...

  Aleš Veselý
  Finanční manažer
  ales.vesely@praha.eu
  Více ...

  Radovan Hlavík
  Finanční manažer
  radovan.hlavik@praha.eu
  Více ...

  Marie Borecká
  Finanční manažerka
  marie.borecka@praha.eu
  Více ...

  Dagmar Zdeňková
  Finanční manažerka
  dagmar.zdenkova@praha.eu
  Více ...

  Martina Koutná
  Finanční manažerka
  martina.koutna@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Jana Lokvencová
  Finanční manažer
  jana.zatloukalova@praha.eu
  Více ...

Děkujeme za zájem, ale seminář je momentálně plně obsazen.