Realizované projekty

ScioŠkola P6 – inkluze a multikulturní vzdělávání – 28. výzva

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001239
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ, projektová výuka, osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí.
Žadatel:3. ScioŠkola Praha - základní škola, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:457 706 Kč
Harmonogram:

01.09.2018 - 30.10.2020

WWW:praha6.scioskola.cz

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ, projektová výuka, osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí.