Realizované projekty

Šablony OP PPR pro ZŠ COMPASS Praha

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001976
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 677 462,24 Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 74 počet žáků s OMJ na škole: 3
Žadatel:Základní škola COMPASS s.r.o.
Partner:
Výše schválené podpory:696 883,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 11. 2020

WWW:http://www.zs-compass.cz/

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.