Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Šablony OP PPR pro Trojské gymnázium

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001872
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 812 903, 95 Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 237 počet žáků s OMJ na škole: 25
Žadatel:Trojské gymnázium s.r.o.
Partner:
Výše schválené podpory:1 195 348,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021

WWW:https://gymnazium.euroskola.cz/

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.