Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Šablony OP PPR pro MŠ Bublinky na Praze 5

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001282
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Oficiální sídlo školky je v Berouně, nicméně realizace projektu a jeho dopad bude v provozovně školky na adrese: Vratičová 263/5, 155 21, Praha 5 - Zličín).
Žadatel:Mateřská škola Bublinky s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:364 325,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019

WWW:www.msbublinky.cz

Cílem projektu je podpora žáků s OMJ (díky zapojení dvojjazyčného školního asistenta a realizaci intenzivních jazykových kurzů ČDJ na MŠ), zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s OMJ na MŠ.