Realizované projekty

Šablony III OP PPR pro MŠ Bublinky

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001858
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR za rok 2018: 119 235,11 Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 21 počet dětí/žáků s OMJ na škole: 4 děti
Žadatel:Mateřská škola Bublinky s.r.o.
Partner:
Výše schválené podpory:538 155,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 10. 2020

WWW:http://www.msbublinky.cz/

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30. 9. 2019): 21 počet dětí/žáků s OMJ na škole: 4 děti