Realizované projekty

Šablony II OP PPR pro ZŠ náměstí Jiřího z Poděbrad

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001686
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.
Žadatel:Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685
Partner:
Výše schválené podpory:1 977 847,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 12. 2020

WWW:http://www.skola-jirak.cz/

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.