Realizované projekty

Rozvoj mobilního komunitního centra OKO

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000641
Zaměření projektu:Rozšířená nabídka Mobilní komunitního centra OKO nabízí jedinečný prostor propojení cs-duševně nemocných a členy místních komunit (sekundární cs). Činnost MKC zvyšuje povědomí o problémech života cs, zapojuje je do komunit. života v jednotl. MČ, posílením vazeb mezi skupinami vytváří podmínky pro řešení problematiky na místní úrovni. V rámci aktivizač. programů cs připravuje/zajišťuje kulturně-vzdělávací destigmatizační program, celkem 120 zapojených osob: 80 účastníků-min.68 hod./40 uživatelů-pod 20 hod.
Žadatel:Art Movement, z.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:5 970 814 Kč
Harmonogram:

01.03.2019 - 31.01.2021

WWW:www.artmovement.cz

Rozšířená nabídka Mobilní komunitního centra OKO nabízí jedinečný prostor propojení cs-duševně nemocných a členy místních komunit(sekundární cs). Činnost MKC zvyšuje povědomí o problémech života cs, zapojuje je do komunit. života v jednotl. MČ, posílením vazeb mezi skupinami vytváří podmínky pro řešení problematiky na místní úrovni. V rámci aktivizač. programů cs připravuje/zajišťuje kulturně-vzdělávací destigmatizační program, celkem 120 zapojených osob: 80 účastníků-min.68 hod./40 uživatelů-pod 20 hod.