Realizované projekty

Rozvoj Kulturně komunitního centra ART na Letné jako místa potkávání

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000731
Zaměření projektu:Denní provoz Kulturně komunitního centra ART založeného na výtvarné práci s cílovou skupinou seniorů a osob se zdravotním postižením s krédem "Malujeme pro radost". Cílem je rozvíjet komunikaci na bázi výtvarné s povýšením na obecnou komunikaci jak uvnitř cílové skupiny, tak s místní komunitou. Pořádání výtvarných kurzů a workshopů, výstav, přednášek s aktivní spoluprací cílové skupiny v duchu svobody a kreativity s dopadem na duchovní i fyzickou kultivaci místního prostředí.
Žadatel:ALTÁN ART, z.s.
:
Výše schválené podpory:5 686 549 Kč
Harmonogram:

01.01.2019 - 31.12.2020

WWW:www.kkcart.net

Denní provoz Kulturně komunitního centra ART založeného na výtvarné práci s cílovou skupinou seniorů a osob se zdravotním postižením s krédem „Malujeme pro radost“. Cílem je rozvíjet komunikaci na bázi výtvarné s povýšením na obecnou komunikaci jak uvnitř cílové skupiny, tak s místní komunitou. Pořádání výtvarných kurzů a workshopů, výstav, přednášek s aktivní spoluprací cílové skupiny v duchu svobody a kreativity s dopadem na duchovní i fyzickou kultivaci místního prostředí.