Realizované projekty

Rozvoj Kulturně komunitního centra ART jako místa setkávání

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001770
Zaměření projektu:Celodenní provoz Kulturně komunitního centra ART založeného na výtvarné tvůrčí práci s cílovou skupinou seniorů a osob se zdravotním postižením s krédem "Malujeme pro radost".
Žadatel:ALTÁN ART, z.s.
Partner:
Výše schválené podpory:4 499 977,50 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 3. 2021

WWW:www.kkcart.net

Celodenní provoz Kulturně komunitního centra ART založeného na výtvarné tvůrčí práci s cílovou skupinou seniorů a osob se zdravotním postižením s krédem „Malujeme pro radost“. Rozvoj komunikace na výtvarné bázi s povýšením na obecnou komunikaci jak uvnitř cílové skupiny, tak s místní komunitou. Pořádání výtvarných kurzů a workshopů, výstav a přednášek se zvyšujícím se aktivním zapojením cílové skupiny v duchu svobody a kreativity s dopadem na duchovní i fyzickou kultivaci místního prostředí.