Realizované projekty

Rozvoj komunitního centra Nesedím, sousedím

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000695
Zaměření projektu:Podstatou projektu je rozvoj a udržení nízkoprahového, multigeneračního, inkluzivního komunitního centra na Břevnově se speciální pozorností věnovanou seniorům, rodinám v nepříznivé sociální situaci a jejich dětem, migrantům a lidem bez domova.
Žadatel:Nesedím, sousedím z.s.
:
Výše schválené podpory:4 316 851 Kč
Harmonogram:

01.01.2019 - 31.12.2020

WWW:http://www.nesedimsousedim.cz

Podstatou projektu je rozvoj a udržení nízkoprahového, multigeneračního, inkluzivního komunitního centra na Břevnově se speciální pozorností věnovanou seniorům, rodinám v nepříznivé sociální situaci a jejich dětem, migrantům a lidem bez domova.