Realizované projekty

Rozvoj KKC Senior fitnes

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000735
Zaměření projektu:Projekt na základě vysoké poptávky ze strany seniorů rozšiřuje provoz stávajícího Kulturně komunitního centra Senior fitnes (Uralská 6, Praha 6). Rozšíření spočívá v prodloužení provozní doby (po - čtv. vždy od 8.00 do 18.00 oproti 10.00 - 16.00) a rozšíření prostor (pronájem jedné místnosti navíc). Rozšířený provoz nabídne aktivity pro min. 300 seniorů nad rámec bagatelní podpory a pro dalších min. 250 v rámci bagatelní podpory. Projekt působí preventivně proti sociálnímu vyloučení seniorů.
Žadatel:Senior fitnes z. s.
:
Výše schválené podpory:5 553 099 Kč
Harmonogram:

01.01.2019 - 31.12.2020

WWW:www.seniorfitnes.cz

Projekt na základě vysoké poptávky ze strany seniorů rozšiřuje provoz stávajícího Kulturně komunitního centra Senior fitnes (Uralská 6, Praha 6). Rozšíření spočívá v prodloužení provozní doby (po – čtv. vždy od 8.00 do 18.00 oproti 10.00 – 16.00) a rozšíření prostor (pronájem jedné místnosti navíc). Rozšířený provoz nabídne aktivity pro min. 300 seniorů nad rámec bagatelní podpory a pro dalších min. 250 v rámci bagatelní podpory. Projekt působí preventivně proti sociálnímu vyloučení seniorů.