Realizované projekty

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   

Rozšíření kapacity předškolního vzdělávání ZŠ a MŠ Radlická

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_035/0000270
Zaměření projektu:Projekt reaguje na zvyšující se poptávku cílové skupiny (rodičů) po zařízeních poskytující péči o děti předškolního věku v lokalitě Městské části Praha 5, kterou v současné době nelze, díky omezené stávající kapacitě, uspokojit. V rámci aktivit projektu vzniknou v bývalém školském objektu Na Pláni dvě nové třídy pro potřeby mateřské školy. Celkem bude rozšířena kapacita pro předškolního vzdělávání v zájmovém území o 50 nových míst s celodenním provozem péče o děti.
Žadatel:Městská část Praha 5
Partner:-
Výše schválené podpory:18 254 600,00Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2016
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2017

WWW:https://www.ipetka.cz/index.php/2017/11/02/na-plani-vznikly-dve-nove-tridy-ms/

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vzniku dvou nových tříd mateřské školy podpora zvyšování možností uplatnění na trhu práce pro rodiče cílové skupiny.