Realizované projekty

Rozšíření kapacity MŠ Písnický domeček

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001311
Zaměření projektu:Projekt řeší vybudování nové třídy a jejího zázemí (ložnice, sociální zařízení, šatna, kuchyňka) ve stávající budově a jejich vybavení potřebným nábytkem a elektrospotřebiči.
Žadatel:Mateřská škola "Písnický domeček" s.r.o.
Partner:
Výše schválené podpory: 1 272 607,00
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 4. 2020

WWW:www.ms-pisnice.cz

Cílem projektu je rozšíření kapacity o 7 míst v Mateřské škole „Písnický domeček“ s. r. o. Projekt řeší vybudování nové třídy a jejího zázemí (ložnice, sociální zařízení, šatna, kuchyňka) ve stávající budově a jejich vybavení potřebným nábytkem a elektrospotřebiči.