Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 22. 2. 2021.   ***   

Rozšíření činnosti výrobního družstva Drutěva

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000730
Zaměření projektu:V realizaci projektu dojde k rozšíření podnikatelské činnosti výrobního družstva Drutěva, které je největším zaměstnavatelem OZP v reginu. Novou podnikatelskou činností bude otevření prádelny a žehlírny. Provozovna bude v budově v Praze 7 Holešovicích, která je v majetku družstva. Celkem bude vytvořeno 5 pracovních míst pro osoby z cílových skupin nezaměstnaných starších 50 let a OZP.
Žadatel:DRUTĚVA, výrobní družstvo
:
Výše schválené podpory:5 188 268 Kč
Harmonogram:

01.03.2019 -

WWW:http://www.drutevapraha.cz/

V realizaci projektu dojde k rozšíření podnikatelské činnosti výrobního družstva Drutěva, které je největším zaměstnavatelem OZP v reginu. Novou podnikatelskou činností bude otevření prádelny a žehlírny. Provozovna bude v budově v Praze 7 Holešovicích, která je v majetku družstva. Celkem bude vytvořeno 5 pracovních míst pro osoby z cílových skupin nezaměstnaných starších 50 let a OZP.